Cursussen


Reiki wordt verdeeld over 4 cursussen, namelijk Reiki 1, reiki 2, Reiki 3a en Reiki 3b.
Reiki 3a is de master practitioner graad en Reiki 3b is de master teacher graad.

Reiki 1

Bij Reiki 1 leer je de basis van reiki, zodat je jezelf en anderen een ontspannende Reiki behandeling kan geven door middel van handoplegging.

In deze cursus openen we jouw Reiki kanaal door middel van een aantal inwijdingen.
In deze cursus gaan we het onder andere hebben over:

* De geschiedenis van Reiki
* Wat is Reiki en Reiki-energie?
* Hoe geef je jezelf een volledige behandeling?
* Hoe geef je een ander een volledige behandeling?
* Hoe behandel je dieren?

Tijdens deze cursus krijg je het lesmateriaal dat je aan het eind mee naar huis mag nemen, zodat je het thuis nog eens rustig na kan kijken.
Belangrijk is dat je na de cursus een aantal dagen jezelf behandeld, zodat de Reiki energie kan stromen en jouw Reiki kanaal zichzelf zet en de energie in kracht kan toenemen.

Uitwisseling: 100 euro
Deze cursus is inclusief: certificaat, lunch, uitgebreid lesmateriaal.

Als na deze cursus de Reiki energie je bevalt en je wil een stap verder zetten op je Reiki pad, dan kun je verder door te kiezen voor een cursus Reiki 2.

Reiki 2

Vereiste voor Reiki 2 is dat je Reiki 1 gedaan hebt, het is niet vereist om Reiki 1 bij mij gevolgd te hebben.
Er staat nergens vast hoeveel tijd er tussen Reiki 1 en Reiki 2 moet zitten, ikzelf adviseer minimaal 3 maanden ertussen te houden, zodat je kan wennen aan de energie en er vertrouwd mee kan worden.

Bij Reiki 2 gaan we verder met de Reiki energie en leer je een aantal symbolen met hun bijbehorende mantra's om de kracht van Reiki te vergroten, te focussen en te specificeren.
Tevens leer je het geven van afstandsbehandelingen en de vele toepassingen daarvan.
Deze cursus heeft net als Reiki 1 een theoretisch deel en een praktijk gedeelte, waarin we je leren de geleerde theorie toe te passen.

Tijdens deze cursus krijg je de 2e graads inwijdingen en versterken we jouw Reiki kanaal.

In deze cursus gaan we het onder andere hebben over:

* De Reiki-symbolen
* Een healing met Reiki-symbolen geven
* Een healing op afstand geven
* Intuïtieve Reiki-behandelingen
* Een huis reinigen met Reiki
* Kristallen reinigen met Reiki

Uitwisseling: 125 euro
Deze cursus is inclusief: certificaat, lunch, uitgebreid lesmateriaal.

Reiki 3a

Als Reiki je blijft inspireren en je er graag mee werkt, dan kan je ervoor kiezen de cursus Reiki 3a te gaan volgen.
Om deze cursus te volgen moet je de Reikigraden 1 en 2 reeds hebben behaald, maar deze hoeven niet bij mij behaald te zijn.

In deze cursus gaan we dieper in op de spiritualiteit van Reiki en andere healingsvormen en bespreken we onder andere Chakra’s. Daarnaast krijg je een aantal nieuwe Reiki-technieken uitgelegd, welke tijdens het praktijkgedeelte op elkaar worden geoefend.
Als laatste geef ik ook de handvaten mee, waardoor je intuïtief leert aan te voelen welke Reiki-techniek in een bepaalde situatie het beste resultaat geeft.

Tijdens deze dag krijgen alle cursisten de derdegraads Reiki-inwijding van mij en zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

* De derdegraads Reiki-symbolen
* De 7 chakra’s en het effect dat Reiki op hen heeft
* Het Boeddhisme en Reiki
* Kundalini en Reiki
* Verschillende Reiki-technieken
* Intuïtieve Reikibehandelingen II

Na deze cursus heeft u alle kennis in huis om de Reiki Master teacher graad te behalen (Reiki 3b), een Reiki Master te worden en zelf anderen les te geven.
Natuurlijk krijg je weer alle belangrijke informatie op papier mee naar huis.
Deze cursus wordt per keer aan één deelnemer gegeven, zodat de cursist alle aandacht krijgt. Interesse in deze cursus? Geef u op via ‘Contact’.

Uitwisseling: 150 euro
Deze cursus is inclusief: certificaat, lunch, uitgebreid lesmateriaal.
(samen met Reiki 3b: 250 euro)

Reiki 3b

Nadat de deze cursusdag hebt meegemaakt, ben je zelf officieel een Reiki Master (Teacher). Vanaf dat moment mag je zelf de Reiki-graden aan anderen leren. Reiki 3b kan pas worden doorlopen als alle voorgaande graden zijn behaald.
Omdat het een grote verantwoordelijkheid is om anderen de inwijdingen te geven, is deze cursus ontwikkeld om de toekomstige Reiki Masters te helpen bij het samenstellen van het lesprogramma en het zelf geven van de cursussen en inwijdingen.

Dit is de laatste Reiki-cursus die Praktijk White Wolf aanbiedt en tevens voor velen de belangrijkste.
Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers de Mastergraad-inwijding in de Usui-Reiki Tradition of Natural Healing en zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

* Welke info moet in de cursussen aan bod komen?
* Hoe worden de inwijdingen uitgevoerd?
* Hoe schrijf ik visualisaties?
* Hoe leidt ik visualisaties en meditaties?
* In hoeverre kan ik mijn eigen stempel op de cursussen drukken?
* Waar haal ik de officiële Reiki-stempels en – certificaten?

Na deze cursus zal je één dag stage lopen bij Praktijk White Wolf. Tijdens deze dag (dit kan een cursus Reiki 1, 2 of 3a zijn) doe je praktijkervaring op in het geven van de cursussen en zal je zelf ook inwijdingen uitvoeren. Aan deze stagedag zijn geen kosten verbonden.
Tevens wordt van je verwacht dat je een Reiki oefenavond organiseerd.

Natuurlijk krijg je weer bij Reiki 3b alle belangrijke informatie (inclusief de inwijdingen) op papier mee naar huis.

Deze cursus wordt per keer aan één deelnemer gegeven, zodat de cursist alle aandacht krijgt. Interesse in deze cursus? Geef u op via ‘Contact’.

Uitwisseling: 150 euro
Deze cursus is inclusief: certificaat, lunch, uitgebreid lesmateriaal.
(samen met Reiki 3a: 250 euro)